Tietosuojaseloste

Mitä tietoa hankimme, kuinka käsittelemme sitä, ja miten huolehdimme yksityisyydestäsi

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679)

Laadittu 29.4.2019

Rekisterinpitäjä

Minna Suuronen Oy, Y-tunnus: FI 2548844-4

Myymälän osoite: Kauppahalli, Kauppakatu 45, 70110 KUOPIO

Yrityksen kotipaikka: Kuopio

Puhelin: 045 605 3101

Sähköposti: minna@minnasuuronen.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö: Minna Suuronen

Yrityksen osoite: Peräniityntie 4, 71480 Kurkimäki

Puhelin: 044 5768996

Henkilörekisterin nimi: Minna Suuronen Oy -verkkokaupan asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen ja viestintä.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään seuraavat tiedot:

 • nimi
 • yritys
 • y-tunnus
 • puhelinnumero
 • sähköposti
 • yhteyshenkilö
 • osoite
 • mahdolliset muut asiakkaan antamat tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti esim. seuraavin tavoin:

 • Tavanomaisesti verkkokaupan tilaus-, maksu-, ja toimitushistoriatiedot, sekä muita verkkokaupassa asiointiin liittyviä tietoja kuten asiakaspalvelussa esille tulevia asioita
 • Uutiskirjeen tilauksen yhteydessä
 • Sosiaalisesta mediasta asiakkaan osallistuessa arvontaan
 • Evästeillä kerätään lisäksi tietoa verkkosivuston käytöstä, mutta emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojen luovuttaminen

Kenellä on pääsy asiakastietoihin tai osaan tiedoista:

 • yrityksemme niillä työntekijöillä, jotka tarvitsevat niitä työssään
 • maksunvälittäjällä (Bambora), joka vastaanottaa sinulta maksun
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • IT-yritys tai IT-tukihenkilö, joka huoltaa tai ylläpitää järjestelmää palvelun toiminnan ylläpitämiseksi

Muille kolmansille osapuolille tietoja ei luovuteta ilman asiakkaan suostumusta.

Rekisterin käyttötarkoituksen mukaisien tehtävien hoitoon voidaan käyttää alihankkijoita ja tietoja voidaan siirtää EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se on palvelun toteuttamisen vuoksi välttämätöntä. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii sopimuksin lainsäädännön edellyttämällä tavalla tietosuojan riittävästä suojasta.

Rekisterin suojaus

A) Fyysisessä muodossa oleva aineisto

Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Minna Suuronen Oy:n toimitiloissa lukitussa tilassa.

B) Sähköisesti tallennetut tiedot

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Minna Suuronen Oy:n tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. lukot ovissa, salasanat laitteissa, sormenjälkitunnistukset puhelimissa, salasanojen säännöllinen vaihtaminen, ulkopuolisilla ei ole pääsyä henkilöiden laitteille.

Tietojen säilytys

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja niin kauan, kuin se on asiakassuhteen hoidon kannalta oleellista. Tiedot poistetaan pyydettäessä, tai asiakassuhteen selkeästi loppuessa, esimerkiksi asiakkaan tai asiakasyrityksen lopettaessa toimintansa. Asiakkaisiin liittyvät tiedot tallennetaan Suomessa ylläpidetylle verkkokauppa-alustallemme, Suomessa fyysisesti sijaitseville palvelimille. Kaikki yhteydet verkkokauppaan, joissa käsitellään asiakkaan tietoja, on suojattu SSL salauksella.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä Minna Suuronen Oy:n.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot.

Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön sähköpostitse.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yhteyshenkilölle sähköpostiosoitteeseen: minna@minnasuuronen.fi

Tietosuojaselosteen päivittäminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Mahdolliset muutokset astuvat voimaan, kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu.